Vít Beneš

nar. 1980, je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a šéfredaktorem časopisu Mezinárodní vztahy. Doktorskou práci obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Je autorem řady článků v recenzovaných a impaktovaných časopisech (Journal of Common Market Studies, Cooperation and Conflict a dalších) a kapitol v monografiích na téma metodologie výzkumu, teorie mezinárodních vztahů, rozšiřování Evropské unie a evropské dimenze české zahraniční politiky.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.