Vít Borčany

nar. 1989, je doktorandem v oboru mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, kde také studuje obor politologie se zaměřením na českou politiku. Zde rovněž v roce 2015 absolvoval studium mezinárodních vztahů. V rámci programu Erasmus studoval v roce 2011 v Německu na Philipps-Universität Marburg. Je spolupracovníkem Výzkumného centra AMO se zaměřením na českou zahraniční politiku a ekonomickou diplomacii. V letech 2012–2013 působil jako stážista v zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky a v Ústavu mezinárodních vztahů.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.

  • Vol 51 No 3 (2016) - Recenze
    Lauge N. Poulsen: Bounded Rationality and Economic Diplomacy: The Politics of Investment Treaties in Developing Countries
    Abstrakt  PDF