Detaily autora

Veronika Bílková

nar. 1975, je absolventkou Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a programu European Master in Human Rights and Democratisation a nositelkou Diploma in International Law z University of Cambridge. Absolvovala stáže na Ministerstvu obrany ČR a u International Commission of Jurists v Ženevě. V současné době působí jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů a docentka katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Od roku 2010 zastupuje Českou republiku v Evropské komisi Rady Evropy pro demokracii prostřednictvím práv (takzvaná Benátská komise). Zabývá se mezinárodním právem, lidskými právy a mezinárodní bezpečností. Pravidelně přednáší a publikuje na odborná témata. Je autorkou několika knih a řady odborných článků publikovaných v ČR i v zahraničí.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

O kapitalismu a lidských vášních PDF
Veronika Bílková  
Vol 37 (2002), No 2 - Recenze  
Islám a terorismus na Blízkém východě PDF
Veronika Bílková  
Vol 37 (2002), No 3: Islám - Stať  
The Responsibility to Protect - Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty PDF
Veronika Bílková  
Vol 38 (2003), No 3 - Recenze  
Olivier Lepick - Jean-François Daguzan: Le terrorisme non conventionnel PDF
Veronika Bílková  
Vol 39 (2004), No 2 - Recenze  
Romain Yakemtchouk: La bonne foi dans la conduite internationale des états PDF
Veronika Bílková  
Vol 39 (2004), No 3 - Recenze  
Anne Orford: Reading Humanitarian Intervention, Human Rights and the Use of Force in International Law PDF
Veronika Bílková  
Vol 40 (2005), No 1 - Recenze  
Jaderný a radiologický terorismus a mezinárodněprávní úprava ochrany proti němu PDF
Veronika Bílková  
Vol 40 (2005), No 4 - Konzultace  
Romain Yakemtchouk: La politique étrangère de l'Union européenne PDF
Veronika Bílková  
Vol 41 (2006), No 3 - Recenze  
Jiří Tomeš - David Festa - Josef Novotný a kolektiv: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě PDF
Veronika Bílková  
Vol 43 (2008), No 4 - Recenze  
Vladislav David – Pavel Sladký – František Zbořil: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou PDF
Veronika Bílková  
Vol 45 (2010), No 1 - Recenze  
Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky?
Veronika Bílková  
Vol 51 (2016), No 3 - Recenze