Veronika Bílková

nar. 1975, je absolventkou Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a programu European Master in Human Rights and Democratisation a nositelkou Diploma in International Law z University of Cambridge. Absolvovala stáže na Ministerstvu obrany ČR a u International Commission of Jurists v Ženevě. V současné době působí jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů a docentka katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Od roku 2010 zastupuje Českou republiku v Evropské komisi Rady Evropy pro demokracii prostřednictvím práv (takzvaná Benátská komise). Zabývá se mezinárodním právem, lidskými právy a mezinárodní bezpečností. Pravidelně přednáší a publikuje na odborná témata. Je autorkou několika knih a řady odborných článků publikovaných v ČR i v zahraničí.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2016, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.