Detaily autora

Viera Císařová

nar. 1953, vystudovala Oděsskou státní univerzitu (respektive SVŠT Bratislava), obor fyzikální chemie. V minulosti pracovala v oblasti výzkumu a vývoje, nyní pracuje na Licenční správě Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR na úseku speciálního materiálu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2000, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Kontrola exportu – významný prvek nešíření zbraní hromadného ničení PDF
Ladislav Středa, Libuše Čudová, Viera Císařová  
Vol 35 (2000), No 4 - Stať