Detaily autora

Viera Dobošová

působila jako interní doktorandka na Katedře mezinárodního obchodu Obchodní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě v letech 2004–2007.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2008, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Dohody o hospodárskom partnerstve Európskej únie. Cesta k úpadku Afriky, Karibiku a Tichomoria? PDF
Viera Dobošová, Ivan Lukáš  
Vol 43 (2008), No 1: Politiky rozvoje - Konzultace