Viera Císařová

nar. 1953, vystudovala Oděsskou státní univerzitu (respektive SVŠT Bratislava), obor fyzikální chemie. V minulosti pracovala v oblasti výzkumu a vývoje, nyní pracuje na Licenční správě Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR na úseku speciálního materiálu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2000, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.