Viera Dobošová

působila jako interní doktorandka na Katedře mezinárodního obchodu Obchodní fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě v letech 2004–2007.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2008, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.