Detaily autora

Vincenc Kopeček

nar. 1980, získal Ph.D. v oboru politická a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, kde rovněž působí od roku 2008 jako odborný asistent. Zabývá se zejména výzkumem etnických konfliktů, de facto států a neformálních politických institucí v regionu Jižního Kavkazu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Role občanské společnosti při transformaci separatistických konfliktů na Jižním Kavkaze PDF
Tomáš Hoch, Vincenc Kopeček, Vladimír Baar  
Vol 47 (2012), No 2 - Stať  
Editorial
Vincenc Kopeček  
Vol 52 (2017), No 3: Konfliktní hranice v postsovětském prostoru - Editorial  
Arménie a Náhorní Karabach: asymetrická neformální konfederace
Vincenc Kopeček  
Vol 52 (2017), No 3: Konfliktní hranice v postsovětském prostoru - Stať