Detaily autora

Vladimír Naxera

nar. 1986, vystudoval politologii na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, kde v současnosti působí jako odborný asistent. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří vybraná témata politické teorie, především otázka korupce a politických souvislostí veřejných událostí. Dále se zabývá politickými procesy v postkomunistickém prostoru a některými tématy ruské politiky a geopolitiky. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií (například Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace, Brno, 2015) a řady článků v odborných časopisech.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2017, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Vztah Ruska k Západu a státům postsovětské Evropy v díle Dugina, Solženicyna a Naročnické
Vladimír Naxera  
Vol 52 (2017), No 3: Konfliktní hranice v postsovětském prostoru - Konzultace