Vladimír Baar

nar. 1953, vystudoval geografii na Univerzitě Komenského v Bratislavě, vědeckou hodnost získal na Univerzitě Karlově v Praze. Habilitoval se v oboru teorie politiky na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, profesuru v oboru geografie získal na Prešovské univerzitě. V současnosti vede Katedru sociální geografie a regionálního rozvoje a Centrum politické a kulturní geografie na Ostravské univerzitě. Specializuje se na problematiku postsovětského prostoru.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2012, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.