Vladislav Dřínek

nar. 1929, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského a Diplomatický institut v Pekingu v ČLR. V letech 1957-1969 byl ve službách Ministerstva zahraničních věcí. Od roku 1960 pracoval mimo svůj obor. V roce 1990 se stal radou-vyslancem Zastupitelského úřadu ČSFR v Pekingu. V letech 1993-1995 pracoval na Ministerstvu zahraničních věci CR, poté jako vědecký pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Externě přednáší na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Zabývá se problematikou Číny a Dálného východu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1996, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.