Detaily autora

Vojtěch Belling

nar. 1981, je český právník, historik a politolog. Působil mj. na ministerstvu zahraničních věcí a posléze na úřadu vlády, kde byl v letech 2011–2014 státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Působil jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Ruprech-Karls-Universität v Heidelbergu a dalších akademických institucích. V současnosti přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a působí jako ředitel odboru EU a mezinárodních organizací v České národní bance. Specializuje se na evropské právo, filozofii státu a práva a dějiny politického myšlení.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v časopise Mezinárodní vztahy.

Federální model a evropská realita. Krize legitimity a její překonání PDF
Vojtěch Belling  
Vol 41 (2006), No 3 - Stať  
Exekutivní vládnutí jako nový model politiky v Evropské unii? Krizová politika EU a její dopady na politický systém PDF
Vojtěch Belling  
Vol 49 (2014), No 4: Institucionální a právní aspekty evropské integrace - Stať