Vojtěch Belling

nar. 1981, je český právník, historik a politolog. Působil mj. na ministerstvu zahraničních věcí a posléze na úřadu vlády, kde byl v letech 2011–2014 státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Působil jako pedagog na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Ruprech-Karls-Universität v Heidelbergu a dalších akademických institucích. V současnosti přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a působí jako ředitel odboru EU a mezinárodních organizací v České národní bance. Specializuje se na evropské právo, filozofii státu a práva a dějiny politického myšlení.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.