Władysław Bartoszewski

nar. 1922, vystudoval Humanistickou fakultu Varšavské univerzity. Od září 1940 do dubna 1941 byl vězněn v koncentračním táboře v Osvětimi, byl členem odboje a účastníkem Varšavského povstání. V letech 1946-1948 a 1949-1954 byl vězněn komunistickým režimem. V roce 1955 byl rehabilitován. Stal se členem odborů Solidarita. Přednášel moderní dějiny na Lublinské katolické univerzitě a politické vědy v Mnichově a v Západním Berlíně. V letech 1990-1995 byl polským velvyslancem ve Vídni. V současné době je ministrem zahraničních věcí Polské republiky.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1995, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.