Zbyněk Kobliha

nar. 1955, po absolvování Vojenské střední odborné školy ve Valašském Meziříčí v roce 1974 vykonával řadu funkci jako voják z povolání. V roce 1979 absolvoval obor vojenská chemie na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově, kde působí i v současné době. Patří k předním specialistům Ministerstva obrany v oblasti chemických zbraní a problematiky chemického odzbrojení. Je autorem 100 původních odborných sdělení a 25 patentu a užitných vzorů.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2000, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.