Zdeněk Kříž

absolvent politologie a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1996–2003 byl odborným asistentem Katedry sociálních věd FVŠ Vojenské akademie v Brně a v letech 2003–2004 jejím vedoucím. Mezi roky 2004–2006 působil jako odborný asistent KMVES FSS MU v Brně, od roku 2006 je docentem tamtéž.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2007, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.