Zhyldyz Kaarbaeva

nar. 1982, vystudovala obor politologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a obory jurisprudence a ruský jazyk a literatura na Ošské státní univerzitě v Kyrgyzské republice. V současnosti studuje doktorský program politologie na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na studium občanské společnosti v Kyrgyzstánu.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 2014, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.

  • Vol 49 No 3 (2014) - Recenze
    Emil Souleimanov, Tomáš Hoch: Role Ruska v konfliktech a oficiálních mírových procesech v Abcházii a Jižní Osetii v letech 1991–2008
    Abstrakt  PDF