Zora Dvořáková

nar. 1934, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie. Do roku 1971 pracovala jako náměstkyně ředitele Památkové péče Středočeského kraje. Poté vydala řadu vědeckých publikací pojednávajících o historii 19. a 20. století. V současnosti je mluvčí dokumentační komise Konfederace politických vězňů. Je autorkou prvního životopisu Milady Horákové a knihy Z letopisů III. odboje.

UPOZORNĚNÍ: Tyto biografické údaje jsou z roku 1993, kdy autor/ka publikoval/a svůj poslední příspěvek v tomto časopise.