Zuzana Zelenická

  • Vol 44 No 2 (2009) - Book Reviews
    Vlastimil Fiala – Pavel Šaradín – Blanka Říchová – Markéta Šůstková – Jan Outlý – Lenka Špičanová: Teoretické a metodologické problémy evropské integrace
    Abstract  PDF (Čeština)