Předplatné, distribuce a indexace

Články publikované v Mezinárodních vztazích / Czech Journal of International Relations jsou volně přístupné (open access) přes tyto webové stránky. On-line archiv na těchto stránkách umožňuje přístup k článkům publikovaným v ročnících 1 (1966) až 4 (1969) a v ročnících 27 (1992) až do současnosti.

Pokud preferujete papírovou verzi časopisu nebo pokud nás chcete podpořit, můžete si předplatit i tištěnou verzi časopisu. Časopis vychází čtyřikrát ročně. Cena jednoho výtisku je 95 Kč, roční předplatné Mezinárodních vztahů činí 285 Kč, roční předplatné pro Slovenskou republiku činí 18,92 €. Jednotlivé výtisky si můžete zakoupit osobně na adrese vydavatele nebo on-line v e-shopu ÚMV. Předplatné tištěné verze si můžete objednat na níže uvedeném kontaktu:

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Nerudova 3
118 50 Praha 1
Czech Republic


E-mail: eshop@iir.cz
Telefon: 251 108 107
Fax: 251 108 222
 

Databáze a indexace

 
Časopis indexován a distribuován v následujících databázích:
 

Scopus

Časopis Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations je indexován v prestižní bibliografické a citační databázi vědeckých časopisů SCOPUS společnosti Elsevier.


 

ERIH_Plus

Časopis Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).


 

info_ceeol_01

Plné texty (PDF) Mezinárodních vztahů / Czech Journal of International Relations lze stáhnout v rámci institucí s předplaceným přístupem k databázi Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) (v současnosti např. FSV UK Praha a UP Olomouc). Lze zakoupit i jednotlivé články.


 

pqlogo_166

Plné texty (PDF) Mezinárodních vztahů / Czech Journal of International Relations od roku 2001 do současnosti (s půlročním odstupem) jsou dostupné v rámci databáze ProQuest Social Science Journals. Mezinárodní vztahy jsou také indexovány a abstrahovány společností ProQuest (CSA Illumina) v databázích CSA Worldwide Political Science Abstracts a International Bibliography of the Social Sciences.


 

logoehost_82

Plné texty (PDF) Mezinárodních vztahů / Czech Journal of International Relations od roku 2006 do současnosti (s ročním odstupem) jsou dostupné v rámci databáze EBSCO Political Science Complete.


 

scholar_logo_md_2011_194

Databáze Google Scholar indexuje články publikované v Mezinárodních vztazích / Czech Journal of International Relations. Odkazy na PDF verze článků publikovaných v Mezinárodních vztazích / Czech Journal of International Relations jsou dostupné přímo z výsledků vyhledávání Google Scholar.


 

ipsa_148

Časopis International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale abstrahuje články publikované v Mezinárodních vztazích / Czech Journal of International Relations.


 

nklogo_128

Národní knihovna ČR (Česká národní bibliografie) uchovává fyzický archiv časopisu Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations od roku 1966 až do současnosti.


 

logo_vlady_98

V rámci hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, které každoročně provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jsou články publikované v časopise Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations zařazeny do kategorie Jsc - Článek v databázi Scopus.


 

Databáze Directory of Open Access Journals indexuje články publikované v Mezinárodních vztazích / Czech Journal of International Relations. PDF verze článků publikovaných v Mezinárodních vztazích / Czech Journal of International Relations od roku 2018 jsou dostupné v této databázi.